O Concello de San Sadurniño suscribe convenios con tres entidades deportivas do municipio por valor de 31.000 euros

Firma dos convenios – Concello de San Sadurniño

A sala da alcaldía acolleu este mediodía a sinatura dos convenios de colaboración para este ano entre o Concello e o Aldebarán de volei, o CF San Sadurniño e o club ciclista Biela e Chaveta. O montante total dos acordos ascende a 31.000 euros, destinados principalmente ao mantemento de escolas -no caso do volei e do fútbol- e a prestarlle apoio técnico á área municipal de Deportes na organización de actividades, como poden ser as rutas cicloturísticas ou eventos como o tetramaratón que se desenvolverá o xoves da próxima semana. Máis en detalle, o CV Aldebarán percibirá 18.000 euros, o Sansa de fútbol 12.000 e o club ciclista 1.000 euros. Os presidentes destas entidades -Juan Manuel García Cobelo, José Luís García e Sergio Collado, respectivamente- rubricaron cadanseu convenio xunto con Secundino García en presenza da titular da concellaría, Sabela Íñiguez, e do técnico da área, Agustín Pérez.

Os 18.000 euros de convenio do Aldebarán irán para gastos federativos e para o custe de monitoraxe das escolas deportivas desta disciplina de longa tradición en San Sadurniño. O 50% do convenio pagaráselle ao clube nos próximos días, mentres que os 9.000 euros restantes ingresaranse en dous prazos: o primeiro en xullo e o segundo en decembro cadrando coa xustificación dos gastos. Mediante este convenio o clube comprométese a manter as escolas durante nove meses ao ano e a colaborar coa administración local na promoción e na organización de eventos deportivos.

O Club de Fútbol San Sadurniño tamén recibirá a axuda -12.000 euros- en tres veces: 6.000 euros anticiparanse á entrada en vigor do convenio, outros 3.000 no mes de xullo e os 3.000 euros restantes a finais de ano, cando se presenten as facturas xustificativas dos gastos. A contía total distribuirase nos seguintes apartados subvencionables: 10.800 euros para monitoraxe da Escola Deportiva Municipal Fútbol e 1.200 para pequenos gastos de mantemento das instalacións do campo.

No caso do club MTB Biela e Chaveta o convenio por importe de 1.000 euros reflicte “un marco permanente de colaboración” entre o Concello e o club no que, dunha banda, o ente municipal contribúe “a afianzar o desenvolvemento dunha actividade con proxección de futuro” e, da outra, Biela e Chaveta “ofrece a súa experiencia e capacidade organizativa en toda actividade relativa á práctica desta actividade”. Igual que nos casos anteriores, a xustificación do convenio deberá formalizarse en decembro.

Os tres acordos suscritos este mediodía manteñen tanto as cantidades como o articulado con respecto ao ano pasado. Só se modificou o apartado do prazo de xustificación dos gastos, que agora prevé penalizacións no caso de que se exceda a data máxima fixada para a presentación das facturas xustificativas, a menos que antes do vencemento dese prazo se solicite unha prórroga.

Axudas para outras entidades deportivas

Alén destes 31.000 euros en convenios de colaboración nominativos, o Concello tamén destina outros 5.000 euros para colaborar con outras entidades deportivas do municipio, que se distribuirán a través da convocatoria de subvencións publicada recentemente.

Segundo as bases serán subvencionables os gastos correntes de funcionamento e a participación en campionatos deportivos, tales como fichas, desprazamentos, arbitraxes, rehabilitación de lesións, compra de material, etc. agás a merca de bens inmobles ou inventariables e os que teñan a consideración de investimentos (ordenadores, vehículos, maquinaria, etc.).

Os criterios para a concesión das axudas valorarán o número de fichas, o número de categorías, a titulariedade de instalacións, a aplicación práctica da igualdade de xénero -presenza feminina entre deportistas, equipo técnico e cargos directivos- e a colaboración co Concello no desenvolvemento de actividades municipais. Os clubes terán que xustificar con facturas oficiais polo menos o importe da subvención concedida máis o 20% do orzamento presentado na solicitude, unha novidade introducida na convocatoria para este ano coa que se equipara a fórmula de xustificación á que se aplica nas subvencións de Cultura desde hai anos.

As axudas para os clubes e entidades deportivas que non suscribisen convenio poden solicitarse até o día 27 de abril. A xustificación deberá presentarse, como moi tarde, o 30 de novembro a menos tamén que se pida formalmente unha prórroga.

Lea también

Lucía Paz logra la Copa Galicia con el Poio Pescamar

La comarca no solo tenía representación en la final masculina de la Copa Galicia de …