A Xunta adxudica a execución dunha senda peonil e ciclista no treito do Ramo

A Xunta, a través da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, vén de adxudicar o contrato para a execución da senda peonil e ciclista na estrada AC-133, no treito do Ramo, entre os pp.qq 2+030 e 2+660, no Concello de Fene.

Este proxecto de construción sométese ao este trámite, durante un período de trinta días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Estas actuacións, cun prazo de execución de 6 meses, foron adxudicadas á empresa Arias Infraestructuras S.A por un importe de máis de 210.000 euros. As obras, que levará a cabo a Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), serán cofinanciadas polo Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Este proxecto, enmarcado na primeira fase do Plan de Sendas de Galicia, na comarca de Ferrol, ten como obxectivo mellorar a seguridade nunha vía que dá acceso a varios equipamentos docentes e culturais como o colexio, a escola infantil, o campo de fútbol ou o pavillón de deportes, polo que rexistra un elevado número de desprazamentos tanto a pé como en vehículos.

A senda desenvólvese nun treito antigo da estrada resultante dunha rectificación de trazado próxima ao apeadeiro de Barallobre e non require expropiacións. Nos primeiros 130 metros, ata a pasarela peonil existente para o paso sobre a vía de ferrocarril, executarase pola marxe dereita da estrada. Unha vez pasada a pasarela, construirase pola marxe esquerda nunha lonxitude de case 440 metros; e nos últimos 140 metros executarase pola dereita, pola existencia dunha escola infantil e un pavillón nesa marxe.

A obra completarase coa reparación das varandas da pasarela, que ademais será repintada para protexela de oxidación.

A sección tipo da vía, tras a actuación, constará de calzada de 6 metros e senda peonil de formigón de 2,2 metros (por unha ou polas dúas marxes dependendo do subtreito).

Lea también

Sofocan un incendio en el motor de un coche, en Cedeira

Integrantes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cedeira participaron en las labores …