Esther Leira: “Recibo a información como se fose un membro da oposición”

Esther Leira ante los medios de comunicación – Adán Puentes

La concejala de Obras Esther Leira se ha convertido en la gran protagonista del día, tras su marcha en el momento de la votación de la modificación de crédito propuesta por el gobierno. Minutos después de esta marcha, la propia concejala quiso atender en su despacho a los medios de comunicación para explicarles los motivos de esta decisión.

Este modificado de crédito non foi tratado no grupo de Ferrol en Común e non houbo ningunha reunión, como ven sucedendo últimamente”, afirmaba la concejala Esther Leira, la cual criticaba que “recibo a información como se fose un membro da oposición.

Otro de los motivos que le ha llevado a abandonar el pleno antes de la votación fue “a solicitude fai un mes de 300.000 euros para un modificado de crédito que eran destinados para a reposición dunha das cubertas de Recimil”, quejándose también que su concejalía tiene un presupuesto de “cero euros” y “Recimil se nos está caendo e o señor alcalde se comprometeu a facer este modificado de crédito, o cal como puideches todos ver non se levou o pleno.

Digo todo isto en espazos públicos, porque non poido facerlo en espazos privados, porque Ferrol en Común non se reúne”, aunque la concejala si reconocía que “había reunións do chamado grupo de goberno e eu lles notifiquei aos meus compañeiros de Ferrol en Común que iría a esas reunións, pero as cousas do goberno as trato no meu grupo, que é o de Ferrol en Común, e que esta información sexa trasladada as outras concelleiras que forman parte do goberno”, en alusión a las concejalas no adscritas María Fernández Lemos y Rosa Méndez.

Para mín é un día moi triste ter que facer isto, porque non me queda outro remedio, porque dentro non poido”, afirmaba Esther Leira. “Nun primeiro momento non entendín moi ben este trato, pero creo que aquí hai un goberno cun staff que toma unha serie de decisións, nas que eu debo ser unha persoa molesta, cando eu o único que pretendo é ser fiel o programa de Ferrol en Común e creo que hai quen no o é, e toma decisións en espazos onde cando menos eu non estou convidada”.

Esther Leira reivindicaba que “os espazos para tomar as decisións son os que están constituidos e un deles é o grupo municipal de Ferrol en Común, e o outro é externo o Concello como é a asamblea de Ferrol en Común.”

Os temas de cidade deben de ser tratados no grupo de Ferrol en Común, se resulta que logo dentro hai unha maioría e logo eu son a minoría, cousa que non teño porqué selo, tomaría as miñas decisións”, afirmaba Esther Leira. “Eu non vou a deixar a acta de concelleira, a cal non está a disposición dun alcalde, nin do grupo municipal, vai a estar a disposición do único órgano que temos, que é a asamblea de Ferrol en Común.”

Las consecuencias que puede tener esta ausencia en la votación “espero que isto poida ter repercusións, porque estou reinvidicando dende hai meses que as decisións se tomen como un grupo municipal e despois como un goberno, e non decisións individuais que moitas veces chegan a ser dun goberno autocrático e o digo con todas as consecuencias que isto poida supoñer para mín.”

Lamento moito que isto sexa así e que a cidade de Ferrol teña que sufrir estas cuestións, pero chega a un momento que creo que teño que sair”, explicaba Esther Leira, porque “eu son fiel o programa de Ferrol en Común, o coñezo ben porque fun unha das redactoras.

Al mismo tiempo reconocía que se enteraba de muchas de las medidas del gobierno por los medios de comunicación “normalmente me entero polas mañás de certas decisións, moitas delas que non se adaptan o programa.”

Esther Leira espera que “isto sirva para unha reflexión e se trae consecuencias as terei que asumir, e as terei que responder ante a cidadanía de Ferrol e ante os compañeiros e compañeiras da asamblea de Ferrol en Común.

Lea también

O BNG pide ao pleno de Ferrol rexeitar o parque eólico mariño «Nordés»

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol presentou unha proposta que será debatida no vindeiro pleno …