Historias para non dormir- Crego e monaguillo

Juan J. Burgoa

As esquelas funerarias que actualmente publica a prensa son cada vez máis ilustrativas da diversidade de comportamento da sociedade ante a inevitable presenza da morte. Lendo con atención, de moitas delas pódense inferir, mesmo chegar a coñecer, historias de gran interese.

Fai poucas datas, publicouse en varios periódicos de Galicia a curiosa esquela que se reproduce, referente a un cura, o Pai Paúl Ernesto Atanes Payo, apodado no texto como “crego e monaguillo”, indicando que o seu cadáver sería velado na adega precisamente dese nome, situada en A Salgueira, aldea do concello de Monterrei e lugar onde se cultivan e elaboran os recoñecidos viños de denominación de orixe Monterrei.

O falecido era un Pai Misioneiro Paúl, pertencente ao Clero Regular, que durante case 50 anos exerceu a súa misión en Londres, onde estaba considerado como o capelán dos españois na capital inglesa. O seu labor a prol dos emigrantes non lle impediu fundar unha adega no seu concello natal de Monterrei, onde, o propio Ernesto Atanes, lembrando que foi monaguillo antes que crego (outros foron “cocineros antes que frailes”), elaboraba un viño así chamado, que se pode degustar en moitas tabernas galegas e que ten un serio prestixio pola súa calidade.

O crego Ernesto Atanes foi enterrado no cemiterio de A Salgueira. Cecais as súas crenzas relixiosas non lle permitiron que as súas cinzas fosen depositadas ao pé dos viñedos de Godello e Treixadura, cos que se segue a elaborar o viño branco “Crego e Monaguillo”.

OTRAS HISTORIAS PARA NO DORMIR

Cine Zárate. Mugardos. Obra del arquitecto coruñés Eduardo Rodríguez-Losada. Año 1926. Incluído hace pocos días como Monumento en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia

Teatro Renacimiento. Ferrol. También obra del arquitecto coruñés Eduardo Rodríguez-Losada. Año 1919. Destruído por un incendio (intencionado ?) el año 1991. Abandonado por las sucesivas corporaciones municipales de Ferrol.Teatro Renacimiento. Ferrol.

 

 

Lea también

Santa Cecilia

Julia Mª Dopico Vale El día 22 de noviembre se celebra el Día de Santa …