As familias de Valdoviño xa poden solicitar as axudas municipais escolares

Porta do Sol – Concello de Valdoviño

Os veciños e veciñas de Valdoviño poden, dende hoxe, solicitar as axudas municipais para facer fronte aos gastos derivados da adquisición de material escolar e deportivo dos seus fillos/as ou da utilización dos servizos de conciliación existentes no municipio. A publicación onte do anuncio das axudas no Boletín Oficial da Provincia marca a apertura do prazo de solicitude, que comeza a contar hoxe, 10 de xullo. Conclúe o 29 de agosto. Para iso, deben cubrir o impreso que teñen á súa disposición no Rexistro Municipal ou poden descargarse da web www.concellodevaldovino.com, e presentalo xunto á documentación complementaria (volante de empadroamento; copia do DNI do pai, nai ou titor; copia do Libro de Familia; xustificantes de ingresos dos membros da unidade familiar). O pago das mesmas terá lugar no último trimestre do ano, unha vez que as familias xustifiquen os gastos realizados.

O goberno local busca con esta iniciativa social apoiar ás familias valdoviñesas que máis o precisan ao dispor duns ingresos máis limitados.

No marco das súas políticas de benestar, o Concello redefine e mellora este ano as súas axudas escolares. Así, por unha banda, estende as bolsas de apoio ao estudo a todos os niveis educativos agás o universitario (sempre para menores de idade) e, por outra, crea unha segunda modalidade de subvención para facilitar a participación dos máis pequenos nas actividades de escolas infantís ou da Aula da Natureza-Punto Atención á infancia. En todo caso, dado o carácter social da iniciativa, para beneficiarse das axudas cómpre contar cuns ingresos económicos limitados.

Segundo recollen as bases da convocatoria, serán subvencionables os gastos en material escolar e complementario que se realicen de cara ao ano académico 2017/2018 como consecuencia da escolarización dos menores empadroados en Valdoviño que vaian cursar estudos de infantil, primaria ou secundaria en centros educativos do municipio, así como daqueles que vaian estudar o bacharelato ou formación profesional nas localidades veciñas. Tamén, e por primeira vez, subvencionarase a adquisición de material deportivo (chandals, camisetas de deporte, tenis…).

A segunda liña de subvención, concibida para facilitar o acceso aos servizos de conciliación a todas as familias que o requiran, contempla axudas para as familias dos menores de entre 4 meses e 3 anos que se teñan beneficiado durante o curso 2016/2017 das actividades de escolas infantís do municipio ou do Punto de Atención á Infancia.

En ambos casos, as contías a conceder dependerán da renda.

Lea también

Las Amas de casa de Neda reunieron 1.185 euros en el “mercadillo solidario”

La Asociación de Amas de Casa de Neda consiguió reunir 1.185 euros con la venta …