Sobre feiras e mercados medievais: o caso de Ferrol

A. C. Ferrolterra Antiga

Entrados xa no outuno é bo momento para facer unha valoración dos eventos cós que se amenizou a culminada tempada estival. Son moitas as actividades que poidéramos traer a análise, polo que hoxe cinguirémonos especificamente ao evento da feira medieval en Ferrol.Se ben, o tema non é novo, é máis, cada estación volta a rexurdir, non quería deixar de aportar a miña perspectiva, da que espero que poida ser dalgunha utilidade.

Como ben sabemos, as feiras medievais téñense espallado e multiplicado nestas últimas décadas pola nosa comarca, pero tamén por toda Galicia. Como en todo, tendo algunhas delas máis éxito que outras. Esta dispar fortuna deberase a múltiples factores que hai en xogo. Así pois, o éxito sostido dos mercados medievais de Betanzos, Pontevedra ou Coruña podese interpretar, a falta dun estudo máis profundo, en base a factores de organización, medios/recursos ou contextualización. É de seguro o contexto suxerente e subxetivo de cara o visitante uns dos maiores valores da Feira medieval de Betanzos, o que lle asegura o cheo e o éxito ano tras ano. Se ben, a existencia dun legado medieval apreciable non ten funcionado como factor limitante.

Recreacións medievais

Así pois, lugares sen un pasado medieval relevante teñen sumado á moda das recreacións medievais, disto non ten sido allea á nosa propia comarca. O panorama é, pois, o da masificación, a proliferación duns eventos semellantes, por non dicir practicamente idénticos, nos meses de estío. As consecuencias disto son a incapacidade de atracción e o avance da banalización do que se pretende recrear ou conmemorar.

Por tanto, un formato xenérico para a celebración duns eventos repitidos e repetitivos non parece a mellor maneira de xerar a empatía e apego da cidadanía de cara á historia da nosa terra. Neste senso, estes eventos teñen máis de mercado que de medieval, sendo este último un accesorio completamente secundario. Un caso que merece unha mención especial é o da Festa da Istoria (Ribadavia), a cal vai mais aló de ser unha mera feira acadando unha entidade propia.

A perspectiva que presenta Ferrol

Pero cal é a perspectiva que presenta Ferrol? O certo é que, se ben desaparecido na súa maioría polo impacto que supuso a vila moderna, Ferrol conta cun pasado medieval significativo, enténdase isto no contexto dunha pequena vila costeira. É pois isto, unha base sobre a cal construír un evento con personalidade propia, na que a historia local sexa parte integrante na forma do evento, e non un mero adorno ou fetiche.

Neste senso, dende a Asociación Cultural Ferrolterra Antiga preocupámonos da dignificación dese pasado medieval esquecido, foi pois, o noso primeiro acto a organización dunha conferencia referente ao “Ferrol Medieval” có investigador Fernando Dopico como poñente. Non foi esta a única acción da asociación no que respecta, neste mesmo ano fíxose un especial sobre a historia medieval da vila nas redes sociais, acompañado isto dunha serie de folletos informativos.

Botávamos en falta nesas datas unha mención ao primeiro documento que testemuña o topónimo de Ferrol e a advocación a San Xulián ( 1087) ou a Pedro Padrón e o movemento irmandiño. Esa historia ou historias que outorgaríanlle un carácter propio á Feira Medieval de Ferrol. Pois non consideramos que lecer e consumo teñan que enfrontarse coa dignificación e divulgación do pasado destas terras. Coidoamos que debería combinarse a actividade comercial con outro tipo actividades que fixeran máis atractivo o evento e as cales non teñen porque entrar en desputa coa presentación dun discurso histórico de certa calidade. Abrir a porta á identificación á cidadanía con estas celebracións, como algo de seu, e nas que as asociacións tamén puideran ter cabida.

Hai quenes din que sería mellor trocar a Feira Medieval por unha Feira da Ilustración, quizáis por ser este un período máis representativo da nosa cidade, se ben todo o cambio consiste en trocar o adxectivo de medieval por ilustrada non teremos avanzado nada.

Lea también

12 de Octubre, la Leyenda Negra

Enrique Barrera Beitia. En unos días tendremos la fiesta nacional, polémica para una buena parte …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *