A CIG Navantia valora de forma positiva a resolución do conflito con III convenio

Logo da reunión da Coordinadora Unitaria dos Comités de Empresa coa Dirección de Recursos Humanos de Navantia, onde se  anticipou o compromiso por parte da SEPI e Navantia do abono das asimilacións e, polo tanto, a consolidación do nivel salarial e a súa regularización a todos os traballadores e traballadoras aos que lles corresponda, abonando un anticipo a conta da nómina do mes de decembro e deixando os atrasos e a regularización do nivel para a nómina do mes de xaneiro desde a Sección Sindical da CIG  mediante un comunicado sinalan  as seguintes consideracións:

Valorar de forma positiva a resolución do conflito

«En primeiro lugar, valorar de forma positiva a resolución do conflito que viñamos mantendo coa Dirección de Navantia para recuperar a aplicación íntegra do III Convenio Colectivo e así dar cumprimento á sentenza que o tribunal supremo fixo pública o 19 de decembro de 2016.

En segundo lugar, é necesario botar a vista atrás e facer unha avaliación do que supuxo a tentativa da empresa, e de algúns representantes da parte social, de tentar implantar o IV Convenio. Neste aspecto cumpre subliñar a firme oposición que, desde o primeiro momento, mantivo a Sección Sindical da CIG fronte aos diferentes relatos que pretendían xustificar a  necesidade de asinar un convenio cheo de recortes, onde se poñían encima da mesa cuestións tan determinantes como eran a mobilidade xeográfica e as baixas por incapacidade a criterio da empresa, os recortes nos beneficios sociais , os recortes en materia retributiva (como pretendía ser a substitución das asimilacións polo concepto de garantía de emprego) ou que conceptos como este ultimo ou a antigüidade pasasen a se percibidos só pola xente que neses momentos estivera no cadro de persoal de Navantia, deixando para as futuras
incorporacións condicións económicas diferentes, creando traballadores de primeira e traballadores de segunda.

Desde un inicio, esta oposición da CIG ao IV Convenio estivo acompañada por un sentimento
maioritario, por parte do conxunto das traballadoras e traballadores, que era contrario a sinatura do Convenio e que axiña cristalizou nas diferentes asembleas, facendo virar a unha  parte da representación social cara as posturas maioritarias na factoría. Dando como desenlace a desautorización dos asinantes do IV Convenio e o inicio do proceso xudicial, por parte da CIG e CCOO, que desembocou na ilexitimidade do mesmo.

En terceiro é ultimo lugar, estamos ás portas da negociación dun Plan Industrial que debería servir para definir o futuro a medio prazo de Navantia. Neste aspecto queremos facer fincapé na necesidade de facer unha aprendizaxe do sucedido durante o proceso do IV Convenio onde se deixou de lado a opinión maioritaria das traballadoras e traballadores, para facer valer posicións que non tiñan nada que ver coa defensa dos seus intereses.

Desde a CIG temos claro que só desde o debate e a posta en común dos criterios do conxunto das traballadoras/es, conseguiremos superar con éxito os retos que nos deparan as próximas negociacións do plan de empresa e do novo convenio colectivo».

Lea también

Ferrol-La APFSC aprueba una prórroga para las obras de la dársena sur

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ha aprobado conceder una …