O BNG valora negativamente o convenio entre Augas de Galiza eos concellos de Ferrol e Narón

«O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol logo de que se nos achegara o convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galiza, o Concello de Ferrol e o Concello de Narón para a regularización dos gastos de explotación do sistema de saneamento e depuración da marxe norte da ría de Ferrol, que será abordado este martes na xunta de portavoces, convocada para o efecto, considera que este documento significa perpetuar a liña iniciada por Rey Varela e o Partido Popular no anterior mandato» sinalan os nacionalistas nun comunicado..

POLÍTICA COMPARTIDA FeC E PP

«O convenio que se nos propón é un paso máis na deriva política compartida por FeC e PP respecto do sistema de depuración na Cidade e que ten 2 obxectivos claros: incrementar o volume de negocio de EMAFESA, coa entrega a esta empresa da depuradora e a súa xestión e un segundo obxectivo que non é máis que o intento de lavarlle a cara e eximir de responsabilidade, á Xunta de Galiza, ao Estado e ao Partido Popular de todas as decisións adoptadas sobre o sistema de depuración na nosa cidade. Por este motivo queremos facer as seguintes consideracións:

1. Este convenio non anula o anterior asinado entre Augas de Galicia e o concello de Ferrol en abril de 2017 no que Ferrol se fixo cargo da EDAR. O concello de Ferrol segue a ser o responsable único da xestión dunha infraestrutura que non é da súa propiedade e que presta un servizo de carácter supramunicipal.

2. O concello de Ferrol é responsable subsidiario de calquera impago ou perxuizo ou controversia que poida xurdir respecto do pago por parte do concello de Narón e deberá aboar integramente os custes de xestión mantemento e reparación da depuradora mais os posibles xuros derivados de impagos que non teñen porque ser imputables ao concello de Ferrol.

3. Augas de Galicia, que entregou a EDAR nunhas condicións que impedían o seu funcionamento se asegura mediante unha cláusula que non asumirá ningunha obriga económica derivada da xestión dunha infraestrutura da súa propiedade.

4. O convenio deixa as claras e literalmente que Augas de Galicia responsable da xestión da depuración actuará exclusivamente como intermediario entre os dous concellos.

5. Todos os custes que por parte da empresa EMAFESA se están a reclamar desde que en 2014 se lle entregou a EDAR serán asumidos polos ferroláns e Narón unicamente asumira o 30% dos importes xerados a partir do 1 de abril de 2017. Augas de Galicia se exime de toda responsabilidade en todo este proceso e sorprendentemente o goberno de Ferrol asinte e permanece en silencio«.

ASUMIR O MANTEMENTO  QUE NON É NOSA

«Por tanto, serán os ferroláns os que teñan que asumir o mantemento e a posta en funcionamento dunha infraestrutura que non é nosa e que superan os 2M de euros tal e como se reflexa no estudo económico que acompañaba a taxa do PP en 2014 e á que este goberno lle levantou a suspensión a finais de 2017.
Serán os ferroláns os que paguen a reparación dunha EDAR, construída polo Estado e sen acta de recepción que se nos entregou en condicións que impedían o seu funcionamento grazas ao convenio asinado entre o Sr. Rey Varela e Augas de Galicia en 2014 e que o PP e FeC validaron en 2017 mediante a ratificación dun novo convenio con Augas de Galicia.
O certo é que con este convenio certificase a vontade de eximir de toda responsabilidade a Xunta de Galiza, propietaria da infraestrutura e ao Estado, que a pesar de ser o responsable da construción da EDAR co diñeiro dos galegos e galegas máis os fondos FEDER nin se lle menciona neste novo convenio nin no anterior asinado entre o concello de Ferrol e Augas de Galicia» sinalan no comunicado.

«En resumo, este convenio ven exclusivamente a determinar que o concello de Narón pagará o 30% dos custes a partir do 1 de abril de 2017. Nin o Estado nin a Xunta nin o concello de Narón se farán responsables en modo algún de ningunha das cargas económicas e de xestión que supón a reparación, xestión, posta en funcionamento e mantemento da depuradora. Estes custes serán exclusivamente soportados polos veciños e veciñas desta Cidade sen que tivesen ningún tipo de responsabilidade no despropósito que supón o deseño do sistema de depuración na ría de Ferrol» remata o BNG.

Lea también

La guardia civil auxilio a un septuagenario, vecino de Ferrol, picado por una velutina cuando iba en coche en Fene

Agentes del Destacamento de Ferrol del Subsector de la Agrupación de Tráfico de la Guardia …

Un comentario

  1. Siempre negativo nunca positivo