O Concello de Ferrol anuncia a gratuidade do servizo de teleasistencia

Sainza Ruiz en rolda de prensa – Concello de Ferrol

A concelleira de Benestar Social, Sainza Ruiz, informou este mediodía da gratuidade do servizo de teleasistencia desde o pasado 7 de xullo para preto de 120 usuarios.

Así se lles está a comunicar individualmente por vía postal a todos e cada un deles, namentres non se aprobe unha nova ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo público de Teleasistencia do Concello de Ferrol. Con anterioridade ao 7 de xullo, tiña un custo de 5 euros por usuario.

Unha vez aprobada a nova taxa, o copago que lles correspondería sería de 5 euros ao mes ate que desde a administración autonómica se dite a oportuna instrución de aplicación do Decreto 149/2013 polo que se define a carteira de Servizos Sociais“, informa a misiva que está a ser remitida desde a Área de Benestar Social aos usuarios da Teleasistencia Domiciliaria.

A vontade do Goberno e ampliar o número de usuarios até 200, “un traballo que xa está en marcha incorporando mais demandantes e suprimindo as listas de agarda. Isto é posible a resultas da adxudicación dun novo contrato, froito dun procedemento aberto e transparente, con importantes melloras na prestación do servizo“.

O novo contrato foi adxudicado o 26 de xuño en XGL a Cruz Vermella, “a oferta mellor puntuada polos técnicos das tres presentadas ao este concurso para un contrato de dous anos prorrogables“. O custo do terminal por usuario e mes pasa de 22 euros, no contrato anterior, a 12,15 euros neste que ven de ser adxudicado onte, un 50% menos. É dicir, con mesmo importe que no 2014 (26.100 euros), este Goberno presta servizo a mais de 100 usuarios e ampliará o servizo a outros 80 mais, duplicando a partida, que pasa a 52.800.

Entre as melloras do servizo figura a custodia de chaves, dos que unha ampla porcentaxe poden ser residentes da zona rural en casos de hospitalización e demais. Tamén existe a opción de instalar un detector de gas-fumes, e sensores magnéticos na apertura e peche de portas, cuestións que se lles comunicaron aos bombeiros de Ferrol para favorecer a súa aplicación, no caso de que fose preciso.

Lea también

Se evita una nueva ocupación ilegal en el barrio de Recimil

En la tarde de este jueves efectivos de la Policía Local se trasladaron a la …