Aprobados , inicialmente, os orzamentos do concello de Narón para o ano 2019

O goberno local de Narón (TEGA, PSOE e BNG) aprobou inicialmente na mañá deste xoves no pleno, co voto tamén favorable do edil de EU, abstención do PP e en contra de ENE, os orzamentos do Concello e do Padroado da Cultura, os xerais consolidados, as bases de execución dos orzamentos e o límite máximo de gasto non financiero para 2019. O orzamento do Consistorio será o vindeiro ano o máis elevado da historia da cidade, cun total de 32,9 millóns de euros e reservando unha partida para investimentos de 2,9 millóns de euros. Estas contías resultan ser o froito da xestión realizada nos últimos anos, que puxo a cero a débeda bancaria –que no ano 2012 era de 12 millóns de euros- e permite conxelar as taxas e impostos municipais, reducindo o coeficiente do IBI rústico do 0,65 ao 0,62 en 2019, igualándoo co urbán, tal e como recordou o concelleiro de Xestión Orzamentaria, Xosé Gómez Fandiño.

O edil responsable da citada área aludiu tamén ao incremento do dinamismo económico do sector da construción na cidade que, dixo, “nos permite elevar a previsión de ingresos en 2019” e destacou a importancia das partidas que se destinarán á rehabilitación do muíño de Xuvia -982.501 cofinanciados coa Deputación e Fondos Europeos-, a aportación para o convenio do novo centro de saúde -860.353 euros-, un novo campo de herba artificial en Río Seco -141.000 euros cofinanciados coa Deputación- a ampliación do refuxio de animais de Mougá -32.735 euros-, e tamén actuacións en materia de saneamento, accesibilidade, eficiencia enerxética e unha partida para a área de dependencia, que se incrementa en 400.000 euros con respecto ao ano pasado e se duplica en comparación co exercicio anterior.

No apartado dos orzamentos a alcaldesa, Marián Ferreiro, e o edil responsable da área agradeceron o traballo realizado polo persoal dos departamentos implicados na súa elaboración e destacaron o feito de que se trata dunha proposta “viable e executable” que constata a boa xestión que se está levando a cabo no Concello desde o equipo de goberno.

Así mesmo, o tripartito e EU aprobaron iniciamente o proxecto de expropiación “Parque fluvial de Narón entre a avenida Miguel de Cervantes e Megasa”. O Consistorio adquirirá uns 50.000 metros cadrados de terreo, que suporán un investimento de 259.000 euros para expropiar 62 parcelas, xa que das 67 afectadas unha é xa de titularidade municipal e outras catro da Demarcación de Costas. O proxecto consistirá na habilitación dunha senda mixta, peonil e ciclista, que discurrirá paralela ao río Freixeiro, entre a avenida Miguel de Cervantes e a empresa Megasa. A superficie total afectada por este proxecto é duns 70.000 metros cadrados, se ben o Consistorio xa ten en propiedade os 20.000 restantes. Os titulares dos terreos a expropiar convocaranse desde o Concello a unha xuntanza na que se lles explicarán as afeccións das súas propiedades -o proxecto expropiatorio someterase a exposición pública-.

O pleno deu tamén luz verde ao cadro de persoal e Relación de Postos de Traballo do ano 2019 na que se contempla a aprobación da creación de tres prazas para axentes da Policía Local.

Na sesión plenaria nomeouse ao concelleiro de Promoción Económica e Xestión Orzamentaria, Xosé Gómez Fandiño, como representante do Concello no Padroado da Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña.

Abordouse tamén, resultando aprobado, o texto consolidado da ordenanza reguladora do procedemento de intervención administrativa na execución de obras e no exercicio de actividades e servizos no termo municipal de Narón, que se aprobou de xeito definitivo.

No apartado das mocións saíu adiante –cos únicos votos en contra do PP- unha presentada polo tripartito (TEGA, PSOE e BNG) sobre a política do goberno galego en relación co financiamento das entidades locais. No documento ínstase á Xunta a regular o financiamento dos concellos galegos mediante unha lei autonómica consensuada coa Fegamp; establecer os criterios que rexan o reparto de subvencións autonómicas a favor das entidades locais e establecer un acordo para que o canon da auga se reparta con criterios de igualdade, entre outras peticións.

O Grupo Mixto (ENE) presentou unha moción para a participación no programa de fomento de rexeneración e renovación urbana e rural do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 que se deixou sobre a mesa por acordo unánime da corporación e a través de EU presentou outra para controlar a proliferación das apostas online e casas de xogo e tomar medidas de prevención ante a ludopatía, aprobándose esta última por unanimidade da corporación.

Fóra da orde do día presentáronse dúas mocións máis, unha do PSOE sobre a Atención Primaria no Concello, aprobada cos votos de tódolos edís excepto os do PP, na que se insta á Xunta a mellorar a Atención Primaria no Concello de Narón.

A segunda, aprobada por unanimidade -un feito que valorou a alcaldesa- permitiu ratificar o acordo entre os Concellos de Ferrol e Narón para a recuperación por parte do Estado da xestión da explotación do sistema de saneamento e depuración da marxe norte da ría de Ferrol, unificando a xestión de tódalas infraestruturas do sistema xeral de saneamento de Ferrol e Narón para a posterior encomenda á Sociedade Estatal de Aguas de las Cuencas de España.

Lea también

Nueva imagen para la reapertura del Centro Comercial de Narón

Esta semana el Centro Comercial de Narón, en la carretera de Castilla, ha dado el …