«Un Ferrol natural», nova proposta de Ferrol en Común

Instante de la presentación del programa de Ferrol en Común | Adán Puentes

A nosa riqueza natural é un dos maiores tesouros do municipio. Ferrol é un concello libre de agresións urbanísticas nas zonas costeiras. Unha inmensa fortuna que dende Ferrol en Común queren agradecer o intenso e incansable traballo de entidade como como a SGHN (Sociedade Galega de Historia Natural), Verdegaia ou Adega, «que lograron preservar gran parte do noso patrimonio medioambiental«.

Porén «sufrimos a praga da eucaliptización, proclamándose no mandato 2015 Ferrol coma cidade libre de eucaliptos. Os poucos espazos de fraga autóctona deben ter unha protección especial, a flora e fauna merecen o respecto institucional suficiente que blinde eses espazos privilexiados fronte á depredación da especulación madeirista, urbanística ou de turismo agresivo«.

Con este obxectivo, «cómpre conxugar o traballo do/a técnica de medio ambiente do Concello, coa necesaria cobertura da praza de enxeñeiro forestal, e a activación da patrulla da policía local experta en medio ambiente, xunto cos mecanismos de ordenanzas e regulamentación estrita cun modelo de sancións exemplares, deben ser os mecanismos que sirvan de freo á tendencia a desprezar e espoliar os nosos recursos naturais, coa necesaria colaboración das entidades ecoloxistas da nosa comarca a prol da concienciación da sociedade ferrolá na posta en valor dun planeta saudable, sostible e non agredido«.

O movemento Friday for future, «do que recentemente tivemos un exemplo nas nosas rúas e do que foi partícipe a mocidade ferrolá, supuxo abrir a xanela á esperanza, o compromiso de mozas e mozos de instituto para saír á rúa e berrar contra a contaminación e o cambio climático, deben ser o facho que ilumine a acción de goberno de Ferrol en Común en materia medioambiental«:

Incluír na modificación do PXOM a protección de espazos de especial relevancia ambiental e, en tanto isto non suceda, «incoar o expediente de protección ENIL (Espazos naturais de interese local) para a Fraga de Menáncaro, o Souto de Monte Fontelo, a Fraga da Pega, a Carballeira da Casa do Monte ou o Acivreiral de Covarredeiras. Incluír na protección a flora e a fauna autóctonas«.

Catalogar e inventariar os humidais ferroláns, «como o rego de Doniños ou as turbeiras do Coto de San Xurxo para identificar e protexer cos mecanismos legais autonómicos«.

Erradicación de especies exóticas invasoras. «Articular un plan de erradicación mancomunado para un control efectivo, coa integración nunha mesa sectorial da Xunta de Galicia e as entidades ecoloxistas«.

Recuperación ambiental dos areais de interior (Caranza, praia do Olmo e dos Curas, etc.).

Eliminación do emprego de herbicidas por parte do concello e sustitución destes por métodos mecánicos e/ou biolóxicos non contaminantes.

Realización de cursos formativos de fomento da agricultura ecolóxica, libre de químicos, favorecendo a sustentabilidade e conservación da biodiversidade.

Promover un “Concello Verde” nas instalacións municipais, «e seguir a traballar nos compromisos do decálogo da oficina verde dentro do Programa Ferrol + Sostible.«

Seguir apostando pola Aula de Ecoloxía Urbana «como polo dinamizador, formativo e de sensibilización para nenos e adultos respecto do coidade do medio ambiente, en colaboración cos centros educativos para afondar en valores relacionados co coidado do medio ambiente«.

Establecemento de convenios e programas de colaboración coas entidades ambientais e divulgativas da cidade.

Voluntariado ambiental en colaboración coas entidades ambientalistas e de divulgación neste eido, que conxugue a formación e a acción social.

Doutra banda, «renovamos o noso compromiso co Benestar Animal, sendo como é, Ferrol unha cidade con 10.000 cans rexistrados, un por cada sete habitantes, ademais dos datos domésticos e outras especies e unha cidade libre de circos con animais e touradas. Para isto, xa contamos cunha ferramenta como a Ordenanza de protección animal, aprobada no mandato 15-19, programas exitosos de sensibilización no coidado das mascotas nas escolas como o Canvivindo, en colaboración con Casaga, ou un maior control do refuxio mancomunado de Mougá«.

Ferrol en Común propoñe que a cidade «quere ser amigable, respectuosa cos animais e que garanta espazos de desenvolvemento e liberdade para as persoas e animais nunha convivencia harmónica«, facendo mención a algunhas propostas:

Programa de mellora dos parques para cans, «actuacións dos recintos actuais tanto nos xogos como nos servizos, apertura dun por barrio e crear na enseada da Malata unha gran área recreativa canina, e control de colonias felinas con método CES«.

Plans trimestrais de diversas temáticas vinculadas co benestar animal (adopción, contra o maltrato, campaña de marcación co chip, de coñecemento da canceira, realizar un torneo agility, etc).

Permitir o acceso de mascotas ao transporte público e procurar unha Oficina Municipal de Atención Animal, «que forme, informe e desenvolva programas de adopción, integrando a asociacións protectoras«.

Lea también

La Xunta de Gobierno Local aprueba la tramitación de nuevas ayudas a la rehabilitación

La Xunta de Gobierno Local aprobó hoy la calificación provisional de intervenciones de rehabilitación subvencionadas …