A proposta para o POS 2020 inclúe a reparación da avenida de Esteiro e melloras na seguridade da de Vigo

O goberno municipal trasladoulle esta mañá á Comisión Informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Servizos, Obras, Seguridade e Contratación a proposta de participación do Concello no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS 2020. O orzamento total de 339.544,85 euros comprende 274.659,19 da achega do 2020 e 64.885,66 da do 2019. No capítulo de inversións inclúense as obras de aglomerado de subida da Regueira, camiño do Pincho e camiño de Coto-Penada Cancela-As Malvas (31.868,98), tamén as de aglomerado dos camiños do Castro-A Fonte, da subida da Fonte e da Escola (41.336,69), aglomerado da estrada Papoi- Mandiá (174.953,42), e, finalmente, o aglomerado nos camiños do Buíl e da Cruz e na rúa das Lousas (59.982,70 euros). Por outra banda, 4.902,96 euros destinaranse a financiamento do pago a provedores.

O departamento de Obras, pertencente á área de goberno da concelleira Ana Lamas, tamén trasladou á comisión a proposta de aprobación do Plan Complementario do 2020, no que se inclúen varios investimentos financeiramente sostibles (cun mínimo do 50 % do total de achega e préstamo provincial asignado). Son os seguintes: a reparación e substitución do espazo pechado pola galería grande na Asociación de Veciños da Graña (109.839,23 euros), os traballos de aglomerado na avenida de Esteiro (243.982,16), o aglomerado na estrada da Cova (119.258,14) e as melloras na seguridade peonil na avenida de Vigo (108.756,78).

Tamén dentro da concellería de Ana Lamas, presentouse a proposta do departamento de Servizos para a aceptación polo Concello das condicións e prescricións formuladas polo Ministerio para a Transición Ecolóxica polas que se outorgaría a concesión de ocupación dunha superficie de 2.144,20 metros cadrados de superficie de dominio público marítimo-terrestre co fin de que se destinen ás obras do saneamento da Malata.

Ambalasdúas propostas serán sometidas ao pleno extraordinario que se celebrará o próximo martes, 17 de decembro, a partir das 9.00 horas.

Lea también

La construcción del aparcamiento municipal del CHUF comenzará a principios de la próxima semana

El concejal de Urbanismo, Julián Reina, mantuvo esta mañana sendas reuniones telemáticas con técnicos municipales …