Os estranxeiros que precisen renovar a inscrición no padrón deberán acudir ao Concello cando se reabran as oficinas municipais

O departamento de Estatística do Concello, dependente da concelleira María Teresa Deus, está a avisar aos habitantes que teñan que renovar a inscrición no padrón para que, cando se poidan reabrir as oficinas municipais e volvan prestar atención ao público con normalidade, se acheguen a realizar este trámite. A inscrición no padrón municipal dos estranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente no país está suxeita a revisión cunha periodicidade de dous anos, e transcorrido este tempo a Administración local pode acordar a caducidade. O trámite que deben facer os interesados consiste en ratificar os datos que xa constan no Concello incluíndo unha declaración de continuar vivindo en España e a súa vontade de renovar a inscrición.

Para axilizar as notificacións, Estatística está a contactar por teléfono coas persoas afectadas, e nos casos nos que non sexa posible localizalas por este sistema, estanselles a enviar cartas ás direccións que constan no padrón.

O departamento municipal, que está a desenvolver as súas funcións mediante teletraballo, segue a expedir volantes de empadroamento para aquelas persoas que non dispoñen de certificado dixital co que acceder á sede electrónica e os necesiten para asuntos urxentes, coma ERTEs, moratorias de hipotecas, convivencia con maiores ou acreditar desprazamentos, entre outros.

Lea también

Laura Fernández se convierte en la tercera incorporación del BAXI Ferrol

La base canaria Laura Fernández se ha comprometido con el BAXI Ferrol para jugar con …