La asociación de vecinos de Piñeiros se ve obligada a suspender actividades por una decisión municipal

OLYMPUS DIGITAL CAMERALa Asociación de Vecinos de Piñeiros se ve obligada a suspender varias actividades diarias, que afectaran a mas de 70 personas distribuidas en las actividades de Yoga, Gimnasia de mantenimiento, Bailes de Salón y Bailes Latinos, durante mas de 8 días.

El motivo es la resolución de la Concejala de Participación Ciudadana del P.S.O.E. de Narón, Catalina García, en favor de otra entidad para la colocación de una tarima para la realización de diversas actividades, tal como refleja el documento en favor de dicha entidad y por lo tanto en contra de la asociación vecinal.

La Asociación de Vecinos de Piñeiros le comunicó a la edil responsable de Participación Ciudadana,Catalina García, que la colocación de dicha tarima, dificultaría el normal desarrollo de las distintas actividades que se vienen desarrollando durante todo el año por esta entidad y que se obligaría a que más de 70 personas se vieran afectadas.

Por su parte la Concejala notificó a la asociación solicitante que se les daría autorización ,siempre y cuando no se vieran afectadas otras actividades, tal como refleja también el comunicado del escrito en el apartado de “resolve”.

Es por lo que los directivos de la asociación de vecinos no comprenden que la propia Concejala, autoriza a otra entidad, en perjuicio de la vecinal, a la colocación de la tarima, incumpliendo una normativa Municipal.

Escrito de “autorización”

En el escrito de resolución, de la concejalía de participación ciudadana de la que es responsable la edil socialista Catalina García se indica que “Con data de 09/05/2013 a Sociedade Cultural Areosa solicita o uso do Salón de Actos do LocalSocial de Piñeiros os seguintes días e horarios con motivo da celebración de actos polo día das Letras Galegas 2013..17/05/2013 de 10 a 22 horas;18/05/2013, de 16 a 22 horas;19/05/2013 de 16 a 22 horas..

Solicita tamén permiso para instalar entre os días 24 de maio a 1 de xuño unha tarima que dispón o Salón de Actos do Local social de Piñeiros para a realización de diversas actividades.

O Regulamento para a Xestión e uso dos centros sociais propíedade do Concello de Narón, establece que ántre os fins que presenta está o de prestala colaboración e recursos para levar a cabo actividades propias das entidades interesadas.

 No momento actual non está constituído un Consello Rector que resolva as competencias que lle encomenda o Regulamento enriba indicado en canto a planificación e facilitación do uso do local.

De acordo con todo o indicado, a Concelleira delegada, seguindo a resolución de Alcaldía con data 20/0&/2011 en materia de Participación Cidadá.

Resolve

Autorizar á Sociedade Cultural Areosa o uso solicitado, debendo garantir o uso compartido do Salón de Actos do local social de Piñeiros e tornando as medidas oportunas para diminuir o impacto nas demais actividades que se desenvolvan simultáneamente”.

 

 

Lea también

Pesar en Narón polo pasamento de Santiago Caneiro, persoeiro ligado á cultura

A alcaldesa de Narón e presidenta do Padroado da Cultura, Marián Ferreiro, trasladou o pésame …