O goberno local presentou á Comisión de Contas as propostas da conta xeral e do plan económico financeiro

Esta mañá reuniuse en sesión ordinaria a Comisión Informativa Especial de Contas do Concello de Ferrol. Nela deuse conta da desestimación das alegacións formuladas pola empresa Urbaser, responsable da limpeza e da recollida de residuos, á auditoría dos exercicios 2015, 2016 e 2017. Tamén se presentou a proposta ao pleno para a aprobación dun expediente de fiscalización previa de tres facturas, de datas 31 de maio e 30 de xuño deste ano. Ditaminaron a favor os representantes socialistas e de Ferrol en Común, mentres que os do Partido Popular reservaron o seu voto para o pleno. O BNG non estivo representado na sesión.

Os puntos terceiro e cuarto da orde do día recollían sendas propostas ao pleno. Por unha banda, a de aprobación da conta xeral do ano 2018, e por outra, a do plan económico financeiro do Concello para os exercicios 2019 e 2020. Ambas foron ditaminadas favorablemente polos concelleiros socialistas e de Ferrol en Común. Os do PP reservaron o voto para o pleno.

Lea también

El plazo para subsanar las solicitudes al plan de ayudas a autónomos y pequeñas empresas del Concello finaliza el lunes

El plazo para subsanar las solicitudes presentadas al Plan de Mejora de la Empleabilidad (PAME-Ferrol) …