Ponse en marcha a constitución do primeiro Consello Sectorial municipal de Benestar de Ferrol

Durante a comisión de Benestar Social, Igualdade, Muller, Xuventude e Patrimonio Histórico celebrada o pasado xoves ditaminouse por unanimidade a favor da creación do primeiro Consello Sectorial municipal de Benestar co que contará a cidade de Ferrol. A concelleira da área, Eva Martínez Montero, levou o pasado mes a comisión o borrador e agora os grupos deron o seu apoio á iniciativa.

Deste modo a consellería sacaría adiante e por primeira vez en Ferrol o Consello Sectorial Municipal de Benestar Social, un órgano para a promoción das políticas sociais municipais da cidade e das asociacións vencelladas co benestar social.

A finalidade do consello é potenciar o benestar social e mellorar a calidade de vida dos colectivos en situación de vulnerabilidade, risco de exclusión ou exclusión social da cidade de Ferrol mediante a participación activa de representantes das institucións e das súas asociacións nos asuntos municipais do seu interese.

Entre as súas funcións está fomentar a participación directa na xestión de cada área de actuación municipal das persoas e das entidades interesadas, promover e fomentar o asociacionismo vencelledo coa política social, asesorar ao Concello sobre as actuacións que este realicen no ámbito de actuación da Administración local, fomentar a aplicación de políticas e actuacións municipais, canalizar denuncias fundadas de conductas discriminatorias, sensibilizar á cidadanía en materia de benestar e política social e cooperar con outros consellos de Benestar Social.

Composición

A presidencia do novo Consello Sectorial estará constituída polo alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ou a concelleira de Benestar Social, Eva Martínez. En vicepresidencia haberá unha persoa elixida democraticamente entre a cidadanía que participará a título individual e outra entre as persoas que participan en representación das asociacións. No Consello haberá tamén un representante por cada un dos partidos políticos con representación no pleno e representantes de entidades cidadáns inscritas no rexistro municipal de entidades cidadáns relacionadas co sector ou co interese na materia. Por último, poderán formar parte do consello persoas a título individual, maiores de 16 anos, que manifesten interese na materia do Concello.

Eva Martínez, concelleira de Benestar Social, explicou que o obxectivo da concellería coa constitución do primeiro Consello Sectorial Municipal de Benestar Social de Ferrol é “promover e aumentar a participación cidadá e escoitar ás entidades sociais da cidade, mellorar a xestión en asuntos sociais e optimizar os recursos”.

Lea también

Laura Fernández se convierte en la tercera incorporación del BAXI Ferrol

La base canaria Laura Fernández se ha comprometido con el BAXI Ferrol para jugar con …