O venres remata o prazo para presentar as solicitudes á bolsa de emprego do Concello

O Concello de Ferrol mantén aberto o prazo para presentar solicitudes á selección de persoal funcionario interino e laboral temporal, que concluirá o próximo venres, 31 de xaneiro. Para ser incluídos nas listas, os interesados deberán reunir os requisitos que para cada escala, subescala, clase ou categoría se recollen na normativa vixente. Xunto coa instancia, deberán presentar copia do DNI, copia da titulación esixida para a categoría ofertada, copia da acreditación do coñecemento da lingua galega segundo a categoría á que se opte e, por último, un currículo autobaremado xunto coa documentación requirida de conformidade co regulamento.

Debido a que o actual regulamento, publicado no BOP do 15 de marzo do 2019, deixa sen efecto o anterior, do ano 2010, todas as persoas que tiveran solicitado a súa inscrición nalgunha categoría en anos anteriores deberán achegar a documentación conforme ao disposto no novo documento e terán que aportar a acreditación de méritos establecida nel, agás que xa estea en poder da Administración (nese caso, hai que especificalo na solicitude). O regulamento, que inclúe o modelo de instancia, o modelo de currículo autobaremado e un anexo coas categorías ofertadas e os requisitos de titulación e perfil lingüístico, pódese consultar en no apartado de Bolsa de Traballo da sede electrónica do Concello (https://www.ferrol.gal/Sede/BolsaTraballo) e tamén no seguinte enlace: https://bit.ly/2PZwIBQ.

Lea también

Coronavirus-(7-VIII)-Continúan registrándose desde el miércoles 5 casos activos en el Área de Ferrol. Ningún hospitalizado

Según informó el Sergas en la mañana de este viernes, en el el Área Sanitaria …