Aprobación unánime en Narón dunha declaración institucional con motivo do 25N

Os grupos municipais de Terra Galega, PSdeG- PSOE, BNG e PP, que forman a corporación local do Concello de Narón, aprobaron por unanimidade na sesión plenaria celebrada o xoves, día 24 de novembro, unha declaración institucional con motivo da conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia machista

Na citada declaración se recollen as seguintes manifestacións: Ratificar o compromiso do Concello de Narón co Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero lembrando a necesidade de continuar avanzando no seu desenvolvemento e na súa renovación e actualización, así como o especial papel que xogan os Concellos no mesmo.

Seguir traballando na ruptura do silencio, a sensibilización e concienciación á cidadanía do problema estrutural da sociedade que supón a violencia machista. Instar á mellora na coordinación continua entre os diversos axentes sociais implicados na violencia contra as mulleres.

Debemos mellorar a resposta institucional a todos os niveis, evitando o risco de victimización secundaria e mellorando a confianza das vítimas. Demandar a utilización de todos os recursos que sexan necesarios na asistencia, axuda e protección das vítimas, os seus fillos e fillas. Manter o compromiso do Concello de Narón a seguir impulsando o debate social para que o público deixe de ser privado.

Os Concellos somos a maioría das veces o primeiro recurso e, en ocasións, o único do que dispoñen as mulleres en procura de reparo e denuncia da violencia que sofren. Instar a todas as administracións a dar un impulso á formación dos axentes implicados para garantir unha resposta especializada e integral ás vítimas.

Demandar da Xunta de Galicia, atendendo aos informes feitos pola FEGAMP, a aprobación dun programa de ampliación e extensións dos CIM, reforzando o financiamento anual dos mesmos de tal maneira que este cubra os custes de persoal e de mantemento, así como o desenvolvemento de actividades e programas de prevención da violencia machista e de promoción da igualdade.

Continuar colaborando coas asociacións da sociedade civil que loitan contra a violencia machista e traballan pola igualdade de homes e mulleres. Expresar o apoio do Concello de Narón a todos os actos e mobilizacións feministas convocadas ao abeiro do 25 de Novembro contra a violencia machista.

Entre outros asuntos tamén se aprobaron por maioría dúas modificacións de crédito así como a modificación da ordenanza fiscal nº1 xeral de xestión, recadación e inspección.

No apartado de mocións, foi aprobada por unanimidade a moción presentada polo Partido Popular sobre urbanización da DP-5406, Avenida Miguel de Cervantes. Se aprobaron por maioría dúas mocións presentadas polo BNG, unha moción relativa a instar ao Goberno galego a tomar as medidas para o fomento do sistema de transporte público por estrada, e outra moción sobre problemas na infraestrutura do centro de saúde.

Tamén se aprobou por maioría unha moción presentada polo PSdeG-PSOE para instar á Xunta de Galicia a que cumpra co Pacto e o Fondo de Cooperación Local.

Lea también

Entrega en Narón de preto dun centenar de biocomposteiros ós veciños da cidade

O Café Teatro do Pazo da Cultura acolleu o mércores, día 7 de decembro, o …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *