El BNG de Ares presenta una alegación ante la ordenanza fiscal aprobada en Pleno

bng-logo-SEl BNG de Ares presentó una alegación contra el acuerdo adoptado por los grupos del PSOE, PP y NAL el pasado jueves, 4 de diciembre, en el que se aprobaba una nueva ordenanza fiscal para la prestación del servicio de colectores y estaciones de bombeo de la EDAR.

Este acordo suporá para as persoas que non teñen acometida de auga de uso doméstico un pago de 80,08 euros/ano, para o uso comercial 189,20 e para uso industrial 580,80. No caso das persoas que teñen acometida da rede municipal de augas, a cantidade varía segundo o consumo”.

De esta forma, el BNG, que votó en contra en Pleno, decidió presentar dicha alegación al considerar que “a taxa non se aplica co ánimo de compensar os gastos derivados dos bombeos da rede da EDAR, senón simplemente con criterios recadatorios para reducir a débeda municipal”.

Entendemos, ademáis, que o axeitado seria adecuar a ordenanza existente actualmente sobre sumidoiros ao novo custe do servizo porque do contrario, o que vai pasar é sinxelamente que imos ter que pagar dous recibos diferentes polo servizo de saneamento”, añadieron los nacionalistas, quienes denunciaron, además, que “as deduccións que se aplican a esta taxa por situacións familiares e económicas; así como o feito de que na taxa se concrete que o recibo será trimestral e, sen embargo, o primeiro pago está previsto para o mes de Xullo de 2015”.

Lea también

Presentación del libro “Neda, camiños de poesía”, del poeta Xoán García

La Casa da Cultura de Neda acogerá este sábado, día 27 de noviembre, la presentación de “Neda, …