Redacción P

Letras coñecidas

Rubén Gasalla (*) No Café Bar España de Samos falábase galego. A única excepción era unha das mesas do interior, a meirande delas, onde un grupo de seis homes e …

Leer más